เรียน คุณลูกค้าคนสำคัญ

ไร่องุ่นพีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจในบริการและผลิตภัณฑ์ของเราเสมอมา
เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และได้ปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขออนุญาตสื่อสารถึงท่านเกี่ยวกับนโยบายการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งได้กำหนดขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งช่องทางการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการสอบถามหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ info@pbvalley.com
เราเชื่อว่าความไว้วางใจจากท่านมีความหมายอย่างยิ่งกับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถให้บริการท่านได้อย่างตรงใจ พร้อมทั้งส่งมอบข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากเราให้แก่ท่านได้อย่างสม่ำเสมอ

Learn More | อ่านเพิ่มเติม
Appendix | ภาคผนวก

Dear Valued Customer

We believe that trust from our customer is paramount for our business. As for this occasion, we would like to communicate our privacy policy to you. This policy covers detailed information on how we process your personal data together with your rights as a data subject.

If you wish to inquire further regarding your privacy concern, please contact us via info@pbvalley.com